Buradasınız
Home > Rehberlik > Oyun Cerebral Palsy’li Çocukların İletişimini Güçlendiriyor

Oyun Cerebral Palsy’li Çocukların İletişimini Güçlendiriyor

Cerebral palsy

Oyun oynamak, Cerebral Palsy’li çocukların gelişim alanlarını destekleyerek, bedensel, duygusal, sosyal, bilişsel ve dil gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Oyun oynayan çocuklar, problem çözme becerilerini geliştirerek kendi yeteneklerini keşfetme şansına sahip oluyor.

Oyuncaklar ise çocuğun yaşına ilgisine, becerisine ve gelişim düzeyine uygun olması da oldukça önemli. Kurulan oyun ve oyuncak çocuğun seviyesine ne kadar uygunsa çocuk oyuncakla oynarken zorluk yaşamaz ve bundan büyük keyif alıyor.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Hıfzı Özcan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Psikolojik Rehberlik Danışmanlık Uzmanı Ferda Pınar Yüksel: “Oyun, çocukların eğlenirken öğrenmelerini, sosyal hayata daha hızlı katılmalarını sağlayan bir araç olarak karşımıza çıkar. Bireysel farklılıklardan dolayı oyunun çocuklar üzerindeki etkisi de farklılaşmaktadır. Bazı farklılıklar olsa dahi oyun, çocuğu ileriye taşıyan, becerilerini ve iletişimi güçlendiren bir araç olarak karşımıza çıkıyor.”diyor.

Cerebral Palsy Nedir?

Dünyada 17 milyon kişinin etkilendiği Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beyinde meydana gelen bir hasar sonucu ortaya çıkmaktadır. İlerleyici olmamasına rağmen kalıcı hareket ve duruş bozukluklarına neden olabiliyor. Çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur.

Cerebral Palsy’li Çocuklar Gün İçerisinde En Az 1 Saat Oyun Oynamalı

Çocukların dikkat süreleri bireysel farklılıklara bağlı olarak değişebiliyor. Oyun, çocukların dikkat sürelerinin geliştirilmesinde önemli bir araç. Her çocuk gibi, Cerebral Palsy’li çocukların gelişiminde de büyük önem taşıyan oyunun, gün içerisinde en az bir saat oynanması gerekiyor. Çocuğun dikkat süresine bağlı olarak bu zamanı 10-15 dakikalık zamanlara ayırmak, Cerebral Palsy’li çocuklar için daha etkili olabiliyor. Dikkat süresi kısa olan çocuklar oyundan çabuk sıkılabiliyor ve ilgi kaybı görülebiliyor. Ailelerin çocukların fiziksel ve zihinsel becerilerine göre uygun oyun seçmesi ve ona uygun ortamı yaratması gerekiyor. Özellikle kum, su, kil, taş gibi doğal oyuncaklar, oyun içinde oyun üretme ve yaratıcılık gücünü geliştirme olanağı verdiği için çocukların zihinsel gelişimini olumlu yönde etkiliyor.

Cerebral Palsy’li Çocuklar İçin Oyuncak Seçimi Çok Önemli

Cerebral Palsy’li çocuklar oyun oynarken daha pasif ve çekingen oldukları için oyuna başlama ve oyunu sürdürmede desteğe ve yüreklendirilmeye ihtiyaç duyduklarını belirten Psikolojik Rehberlik Danışma Uzmanı Ferda Pınar Yüksel, “Dikkat etmemiz gereken, ortamın zenginleştirilmesi ve bu ortamın çocuğun ihtiyaçlarına, gereksinimlerine göre düzenlenmesidir.” diyor ve sürdürüyor,

“Amacımız çocukların, kendiliğinden oyuna başlamasını, oyunu sürdürmesini ve tekrar oynama isteği duymasını sağlamak olmalıdır. Bu nedenle ailelerin çocuğun ihtiyaçlarına, gelişmesi gereken yönlerine yönelik ortam düzenlemesi ve uygun oyuncak seçimini içeren bir hazırlık yapmaları gerekmektedir. Oyun ve oyuncaklar, çocuğun güven duyabileceği ve kolayca tutabileceği şekilde düzenlenmelidir. Aileler çocukları için yol gösterici olmalı, baskıcı ve zorlayıcı olmak yerine çocuğun deneyimleyerek, hissederek öğrenmesi için destek olmalıdırlar. Çocuklara uygun daha kolay öğrenmelerini sağlayacak ortamlar oluşturarak oyuna katmalıdırlar. Ayrıca duyu organını geliştirecek ve öğrenmenin kalıcılığını sağlayacak oyuncakları tercih etmeleri gerekmektedir.”

Her Çocuğun Kendi İçerisinde Özel Değerlendirilmesi Gerekir

Yüksel, Cerebral Palsy’li çocukların oyunu başlatmakta zorlandığını ifade ediyor ve ekliyor, “Cerebral Palsy’li çocukların etkilenim tiplerine (spastik, ataksik, diskinetik), yaşlarına ve ilerleme durumlarına göre oyun seçimi değişebilmektedir. Çocuklara uygun ortam yaratmanın yanı sıra oyuncak seçerken, hareketlerine uygun pozisyonları da seçmemiz gerekir. Cerebral Palsy’li bir çocuğun daha rahat oyun oynamasını sağlamak için çevresel düzeni farklılaştırmak ve pozisyon desteği gerekebilir. Çocuğun ihtiyaçları ve ilgi alanlarına özel oyun seçilmesi katılımı arttıracaktır. Bunun için ilk önce her çocuğun bireysel olarak özel değerlendirilmesi gerekir. Çevre, aile, sosyo-ekonomik düzey, çocuğun kişisel özellikleri, oyunun devamlılığını sağlamak açısından dikkat edilecek konular arasındadır.”

Benzer yazılar

Yukarı